ขอบคุณที่นำเกมดีดีมาให้เล่น สร้างรายได้ในช่วงแบบนี้